loox logo

צור מרקט

יבוא ושיווק פתרונות הדברה וגינון | הדברה והרחקת מזיקים | הדברה אלקטרונית | גינון וחקלאות

אודות צור מרקט


צור מרקט, יבוא ושווק פתרונות הדברה וגינון.


חברה מנוסה מהמובילות בתחום תחזוקת הבית והגינה, מוצרי הדברה ירוקים למדביר המקצועי ולפרטי וכלי עבודה מזמינה אותך לרכוש מוצרים איכותיים שנבחרו בקפידה וליהנות מניסיון, מקצועיות, שרות ומחירים הוגנים.


אנו מספקים מגוון מוצרים מהארץ ומהעולם באיכות הגבוהה ביותר תוך הקפדה על בטיחות ואיכות המוצרים.
החנות האינטרנטית שלנו מציעה מגוון מלא של מוצרים לשיפור וטיפוח הבית בתחומים: מוצרי הדברה, צבע, קרמיקה, כלי עבודה, אינסטלציה, אביזרי אמבטיה, טקסטיל, אביזרי חשמל, תאורה, אלקטרוניקה ביתית, ריהוט להרכבה עצמית, ריהוט גן, אביזרי רכב ומוצרי גינון.


המטרה פשוטה: לספק ללקוח שלנו מוצר מצוין בתהליך קניה בטוח ומהיר.


בין המוצרים:


הכל לבית, מוצרי גינון וחקלאות, כלי עבודה ומוצרי הדברה ביתיים.


מגוון המוצרים באתר נבחרו ונבחנו בקפידה יתרה בכדי להעניק לכם את המוצר הטוב ביותר בתחומו.
המוצרים נמצאו יעילים, פשוטים ובטוחים ללקוחות פרטיים ואינם דורשים הכנות מיוחדת או יציאה מהבית.
לקחותינו נהנים מרכישת מוצרים מן השורה הראשונה בקניה מאובטחת ובטוחה ובמחירים אטרקטיביים ביותר
.
 מוצרי ההדברה באתרינו בעלי אישור המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות.


שירות משלוחים מהיר לכל הארץ


צור מרקט מציעה מגוון שירותי משלוח בפריסה ארצית ומאפשרת ליהנות מהגעה מהירה מרגע הקניה.


שירות לקוחות
צור מרקט מאמינה בשירות מקצועי ואמין בתהליך הקניה ולאחריו, עובדה המבטיחה לכל לקוח פתרון מהיר וכתובת בכל פניה ובכל נושא. צוות צור מרקט עומד לצדכם בכל אחד משלבי הקניה ובמיוחד לאחריה, כשהוא מספק מידע מקצועי, אמין ונכון לסייע לכם בכל שאלה
.

שרות לקוחות: 077-5070397

עדיין אין חוות דעת


הגבלת אחריות 1. האחריות לטיב המוצר חלה על היצרן ו/או היבואן על פי חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו. בכפוף לכל דין, האחריות של החברה למוצרים, מוגבלת לגובה עלות המוצר ללקוח בלבד. האחריות הבלעדית למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם, ליכולת פעולתם התקינה ולמפרט פעילותם חלה אך ורק על בעל האחריות ו/או היצרן ולא תחול על צור הדברה- צור מרקט.

 2. כל רוכש מצהיר בעצם ביצוע פעולת הרכישה כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד צור הדברה- צור מרקט ו/או מי מטעמה וכן נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לתכונות דלעיל אלא לבעל האחריות בלבד. תעודת האחריות, במידה וקיימת למוצר שנרכש, מאת בעל האחריות תימסר במעמד מסירת המוצר.

 3. חלק מן המוצרים יסופקו לרוכש על ידי גורם שלישי. במקרה זה יתכנו עיכובים באספקת המוצר התלויים באותו גורם, צור הדברה - צור מרקט תהיה פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד צור הדברה - צור מרקט ו/או מי מטעמה ו/או נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם עיכובים באספקה והטענות תופנינה כנגד הצד השלישי.

 4. כל המידע המופיע באתר הינו כללי בלבד ואין לראות במידע זה הבטחה לתוצאה כלשהי או אחריות לאפקטיביות המוצר. צור הדברה- צור מרקט לא תהא אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, שייגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.

 5. המידע וההמלצות הניתנים באתר משקפים את עמדת צור הדברה - צור מרקט בלבד, קיימת האפשרות לריבוי דעות בעניינים אלה. המשתמש מקבל על עצמו את האחריות לשימוש במידע ובהמלצות המופיעים באתר, ומוותר על כל תביעה כלפי החברה בכל הכרוך ונובע מכך.

 6. התכנים והשירותים המצויים באתר (להלן: "התוכן") ניתנים לשימוש המשתמשים כפי שהם (AS IS). מובהר כי לא ניתן להתאימם לצרכיו האישים של כל משתמש ומשתמש. המשתמשים מתחייבים כי לא תהיינה להם כל דרישות, טענות או תביעות כלפי צור הדברה- צור מרקט בקשר לטיב התוכן, וברור להם שאחריות השימוש באתר חלה עליהם באופן בלעדי.

 7. החברה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות ביחס לתוכן הנמצא באתר ובכל מכשיר בו הוא מופיע, מהימנותו, דיוקו, אמינותו והשפעתו על המחשבים של המשתמשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שתגרמנה למשתמשים, לרכושם או לכל צד שלישי בשל שימוש בתוכן. השימוש הנו באחריות המשתמש בלבד והמשתמש פוטר בזאת את צור הדברה- צור מרקט ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה בגין כל אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרמו לו כתוצאה מהסתמכות או שימוש בתוכן.

 8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, צור הדברה- צור מרקט, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים באתר לא יהיו אחראים בשום אחריות ו/או חבות לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום, מכל מין וסוג, שייגרמו עקב נסיבות מעבר לשליטתם, ובכלל זאת, כוח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי, או מפעיל סלולארי או מגבלות שהוטלו על ידם, חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים, מגבלות הרשת, מגבלות צבאיות או ביטחוניות, ואמצעים למניעת הונאה.

 9. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את צור הדברה- צור מרקט, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים באתר, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום שייגרמו להם, מכל מין וסוג, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הוראות החוק על ידי המשתמש, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי כל צד שלישי שהוא, בגין הפרה כאמור. למען הסר ספק מובהר כי, אחריות המשתמש במקרה של התרחשות איזה מהמקרים המפורטים לעיל, כוללת גם נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, מקריים ו/או מיוחדים, לרבות פגיעה בשם הטוב, פגיעה במוניטין, אבדן הכנסה, אבדן נתונים ואבדן רווחים. אין בשיפוי הנ"ל בכדי לגרוע מסעדי צור הדברה- צור מרקט על פי כל דין.

 10. צור הדברה - צור מרקט שומרת לעצמה את הזכות למסור לאחרים, בכל עת, כל מידע אשר יידרש ממנה על פי החוק, כמו גם את הזכות לערוך, להסיר, לסרב להעלות לאתר כל מידע או תוכן שלפי שיקול דעתה הבלעדי פוגע ו/או מפר את האמור בתנאי שימוש אלו. משתמשי האתר מתחייבים בזאת כי לא יפרסמו, יעלו, ישדרו, ישלפו, ימכרו, יעתיקו, יפרסמו או יפיצו מהאתר או אליו בין בתמורה ובין שלא בתמורה תוכן או מידע כלשהם ללא הסכמתה המפורשת בכתב ומראש של צור הדברה - צור מרקט.

 11. המשתמש יפצה את צור הדברה- צור מרקט, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל תביעה ו/או דרישה שהוגשה בקשר לתכנים שהוזנו על ידו לאתר. חל איסור להזין לאתר תכנים או מידע אשר עלולים להצטייר כתכנים האסורים לפרסום מאחר והנם, בין היתר, בגדר איום, העלבה, פגיעה, השמצה, הוצאת דיבה, הטרדה מינית, גזענות, פורנוגרפיה, פגיעה ברגשות ובאמונות הציבור, תכנים ומידע אשר עלולים למנוע מאחרים את השימוש באתר, תכנים העלולים להפר זכות קניינית כלשהי של אחר, לרבות אך לא רק, זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, זכויות להגנת הפרטיות ופטנט, תכנים ומידע העלולים לחבל במערכות מחשב, תכנים הכוללים בחובם פרסומת מכל סוג שהוא ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש של צור הדברה- צור מרקט. תכנים ומידע אשר עלולים לעודד ולסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי החוק או שעלול לגרור אחריו אחריות משפטית.

 12. כל משתמש באתר ושירותיו הנו האחראי הבלעדי לתוכן הודעות הדואר האלקטרוני, ההודעות הכתובות וכל מסר או נתון אחר הנמסר על ידו, לרבות נתונים שישלב במאגר לשימוש אישי שלו, ולתוצאות שינבעו מאלו. המשתמש מתחייב שלא להשתמש בשירותי האתר למטרות דיוור שרשרת, דיור פרסומי או כל שימוש אחר אשר עשוי להתפרש כבלתי חוקי, מאיים, גס, טורדני וכדומה. בנוסף, מתחייב משתמש האתר שלא להשתמש בשירותי האתר ו/או בתוכן למטרות מסחריות אלא לאחר קבלת אישור לכך מראש ובכתב על ידי צור הדברה- צור מרקט.

 13. צור מרקט ו/או מי מטעמה אינם מייצרים את המוצרים ואינם נושאים באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים. המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ומתוארים על ידנו בצורה אובייקטיבית, תוך הישענות על פרטים שנמסרו על ידי היצרן, ניסיון בשימוש וחוות דעת קונים וגולשים. אין לראות בהצגתם משום המלצה מצד האתר לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב. במידה רכשת מוצר פגום, זכותך להחליפו בהתאם להוראות הדין. האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על היצרנים ו/או היבואנים של המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות, ככל שקיימת ושמצורפת אליהם. בכל מקרה, ותחת כל עילה משפטית שהיא, החבות בגין מוצרים בסעיף הנמכרים באתר לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע"י הרוכש.

 14. החנות ו/או הספק לא יהיו אחראיים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.

 15. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, וייתכן כי יהיו הבדלים בין המוצרים לבין תמונותיהם. למשתמש לא תהיה תביעה בכל הכרוך והנובע מכך.


תנאי שימוש בחנות האתר 1. המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר לצרכים אישיים ובלתי מסחריים בלבד. חל איסור לעשות באתר ו/או בכל חלק ממנו שימוש למטרה שאיננה לצורך אישי או בלתי מסחרי.

 2. משתמש אשר אינו לקוח החברה, אינו רשאי לבוא בטענה ו/או תביעה כלפי החברה.

 3. אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תנאי שימוש אלה.

 4. צור הדברה- צור מרקט שומרת לעצמה את הזכות לבטל רכישה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית, או במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך הרכישה או ביצועה, או במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה, ובכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתנאי שימוש אלו ו/או בכל התנהגות בלתי הולמת ו/או אלימה מצד הלקוח.

 5. רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלה יחייבו את צור הדברה- צור מרקט כלפי הרוכשים בחנות האתר. במקרה כזה, לא תהיה ללקוח ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בגין ביטול ההזמנה.

 6. צור הדברה- צור מרקט שומרת על זכותה לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת, אולם כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר השינוי.

 7. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, לא תחייב פעולת הרכישה את צור הדברה - צור מרקט.

 8. תנאי מוקדם לרכישה באתר הינו היות המשתמש בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל ולחילופין תייר הנמצא בארץ כדין.


המוצרים המוצעים למכירה 1. באתר מוצג מגוון רחב של מוצרים ושירותים (להלן: "המוצרים") מאת מיטב היצרנים והמשווקים.

 2. בדף המכירה של כל מוצר, מופיעים פרטי ונתוני המוצר, והתנאים למכירתו. צור הדברה- צור מרקט עושה מאמצים רבים לספק תיאור ומידע עדכני ומקיף על המוצרים המוצעים למכירה באתר, ואף הפניות לאתרי יצרנים ואתרים המציעים מידע שימושי נוסף. עם זאת, במידה וישנו קישור ("לינק") באתר החברה, המפנה לאתרים אחרים, לא תישא צור הדברה- צור מרקט באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור עמם, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם, כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים אליהם הנך עשוי להגיע באמצעות הקישור באתר צור הדברה- צור מרקט.

 3. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר, הן בשל מגבלות המדיה האלקטרונית (העברת צבעים, גוונים וכיו"ב), או שינויים הנערכים במוצרים מעת לעת.

 4. ניתן לפנות לנציגי השירות של צור הדברה - צור מרקט בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, שאלות לגבי המוצרים, שאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, תפעול המוצר, אחריות, וכל נושא אחר על מנת להפוך את חווית הרכישה לקלה, פשוטה, מהירה ונעימה.

 5. צור מרקט רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת, הוא המחיר שיתפרסם באתר בעת ההזמנה וכפוף לאישור חברת כרטיסי האשראי או הסליקה לחיוב.

 6. מחירי המוצרים ו/או השירותים ודמי הטיפול והמשלוח המופיעים באתר – כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת.

 7. נפלה טעות בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החנות ו/או את הספקים.


ביצוע הזמנה ואספקת המוצרים 1. זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בתקנון זה או בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים; ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.

 2. צור הדברה - צור מרקט אינה מחויבת לספק מוצר שאינו קיים במלאי, והמשתמש מוותר על כל תביעה בכל הכרוך ונובע מכך. כמו כן ייתכן כי מוצרים הקיימים במלאי החנויות לא יופיעו באתר, והמשתמש מוותר על כל תביעה בכל הכרוך ונובע מכך.

 3. צור הדברה - צור מרקט שומרת על זכותה לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה הינו המחיר המפורסם במועד השלמת תהליך ההזמנה. יובהר, כי דמי המשלוח עשויים להיות שונים ממוצר למוצר וייקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה בהתאם למשקלם.

 4. הלקוח מצהיר ומסכים כי מסירת פרטיו האישיים בעמוד ההזמנה נעשית בהסכמתו ולפי רצונו והזנת הפרטים כאמור מעידה על הסכמתו. פרטים אלו יישמרו במערכת האתר (למעט פרטי כרטיס האשראי). פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של החברה בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה וכן לגורם המספק ו/או המתקין לצורך ביצוע ההובלה ו/או ההתקנה הרוכש מסכים כי צור הדברה - צור מרקט תשמור את פרטיו במערכת נתוניה. מובהר כי הלקוח אינו חייב למסור את המידע, אולם לקוח שלא ימסור פרטים אלו במלואם, לא יוכל לבצע הזמנה באתר החברה. הזנת כל הפרטים המתבקשים בעת ביצוע ההזמנה מהווה תנאי מוקדם לביצוע הרכישה.

 5. בקניה מעל סכום מסוים, יתבקש מבצע הפעולה לשלוח העתק צילומי של תעודת הזהות שלו, וזאת לאור הוראות הבטיחות של חברת הסליקה ועל פי דרישת החברה.

 6. צור הדברה - צור מרקט ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת. ואולם ככל שמפעילי האתר יהיו מודעים לפרט השגוי שהוכנס, הוא יתוקן על ידם.

 7. אספקת המוצר תבוצע לכתובת שתוכנס על ידי הרוכש למערכת, ואליה בלבד.

 8. לאחר ביצוע הזמנה, תישלח ללקוח הודעה ראשונית על קליטת פרטי ההזמנה. לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את החברה ו/או מי מטעמה לספק את המוצרים שהוזמנו, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.

 9. רק לאחר שהחברה ו/או מי מטעמה תסיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי, ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב ההזמנה כברת ביצוע ויחל תהליך אספקת המוצרים שהוזמנו. כל זאת, בתנאי שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת באופן מלא וללא שיבוש, ובלבד שהמוצר נמצא במלאי.

 10. בעת אספקת המוצר, רשאית צור הדברה - צור מרקט לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

 11. במידה וחברת האשראי לא אישרה את העסקה, תישלח ללקוח הודעה על כך, וההזמנה תיחשב כבטלה ומבוטלת. החברה לא תישא בכל אחריות לביטול ההזמנה ולא תהיה ללקוח ו/או למי מטעמו טענה ו/או תביעה כנגד החברה בגין הביטול האמור.

 12. במקרה בו המוצר שהוזמן אזל מהמלאי, תישלח ללקוח הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שהוזן בהזמנה ו/או יעודכן באמצעות מספר הטלפון שהזין.

 13. ככל והמוצר הנבחר אינו זמין במלאי, החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע ללקוח מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים, במידה וקיימת חלופה כזו. אם הלקוח יקבל את הצעת החברה ו/או מי מטעמה ויהיה מעוניין לרכוש את המוצר החלופי, יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש כולל זמני האספקה כפי שמצוינים בתקנון זה. לעומת זאת, אם הלקוח סירב להצעה החלופית, ימחק ההזמנה/ הפריט הספציפי ולא יבוצע חיוב בכרטיס האשראי בגין מוצר זה, ו/או שיבוצע זיכוי חלקי ו/או מלא בהתאמה, לאמצעי התשלום.

 14. במידה והזמנת מוצר ו/או שירות באתר וקיימת אפשרות לשלם תמורתו בתשלומים – דמי הטיפול והמשלוח לא יחושבו במניין התשלומים, ויחויבו בתשלום הראשון של המוצר.

 15. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית תהיה החברה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.

 16. כל המחירים המוצגים באתר צור הדברה - צור מרקט כוללים מע"מ. המחירים אינם כוללים הוצאות הובלה והתקנה, וכן כל תוספת או הוצאה אחרות שיחולו על הצרכן.

 17. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. בהעדר מעלית, משלוחים מעל 25 ק"ג יסופקו ללקוח רק עד למקום הכניסה לבניין, והשליח לא יעלה את המוצרים עד לדירה. במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל החברה תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.


שיבושים בהזמנה ואספקה 1. על מנת לספק לך את המוצרים שהזמנת, נדרשת הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיוב רכישתם. יתכנו סיבות שונות העלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה ועיבודה על ידי החברה ו/או האתר. ככל שתקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הזמנתך או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת או ככל שיחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, תהא החברה רשאית לבטל את רכישתך ואת/ה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.

 2. ככל שבעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת – תחויב בתשלום בגין דמי טיפול ומשלוח. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

 3. הזנת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז – 1977 ו/או בכל דין אחר. על כן, החברה רשאית להגביל ו/או לבטל הזמנות על פי שיקול דעתה, במידה ויימצא כי בוצעה הזמנה מכרטיס אשראי שנחזה להיות גנוב ו/או שלא יינתן אישור לעסקה מחברת האשראי, ו/או לא אומתו נתונים מול חברת האשראי. החברה תהא רשאית לבצע ביטול עסקה באופן מיידי וללא צורך בהודעה מראש למבצע העסקה וללקוח ו/או מי מטעמו לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין.

 4. צור הדברה - צור מרקט תדאג לספק כל מוצר הנרכש על מבצע הפעולה באתר, לכתובת בישראל שהוקלדה בעת הרכישה, עד 5 ימי עסקים מיום הזמנת המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר. מועדי האספקה הרשומים לעיל מותנים בכך שהמוצר מצוי במלאי. ככל וקיים צורך לנייד המוצר מסניף ו/או ממחסן אחר, יתארך מועד האספקה של 5 ימי עסקים בהתאמה ויתווסף לו הזמן הסביר הנדרש לביצוע הניוד (האמור לעיל מתייחס לכלל הפריטים באתר).


אמצעי התשלום 1. ביצוע רכישה באתר, רשאי לערוך כל משתמש אשר מלאו לו 18 שנים שברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי או חשבון .PAYPAL

 2. התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי ישראלי תקף או חשבון PAYPAL, הניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי או הסליקה הפועלות בישראל כדין. יש להזין מספר כרטיס אשראי ופרטים נוספים שיתבקשו או פרטי חשבון ,PAYPAL במקום המיועד לכך. כמו כן, ניתן לבצע העברה בנקאית לחשבון בנק המתנהל על-ידי צור הדברה- צור מרקט.

 3. ביצוע רכישה באתר, לרבות מסירת פרטי כרטיס האשראי, בירורים ופעולות אחרות, ניתן לבצע גם באמצעות טלפון שירות הלקוחות שמספרו 077-5070397.

 4. בכל מקרה בו תסרב חברת כרטיסי האשראי או הסליקה לאפשר לאתר לגבות את התמורה, ייחשב הדבר כביטול ההזמנה על ידי הקונה ויחולו על כך כל התנאים האמורים להלן לגבי ביטול העסקה על ידי הקונה.

 5. יש לציין כי התשלום באתר צור הדברה- צור מרקט הינו מאובטח שכן פרטי התשלום אינם נשמרים במערכת.


אספקה 1. אספקת המוצרים ושליחתם תתבצע עד 5 ימי עסקים ממועד אישור חברת האשראי לעסקה. האספקה הינה בימים א'- ה', ללא ימי שישי, שבת, ערבי חג ומועדים. בנוסף, לא ייכלל יום ההזמנה לצורך מניין ימי העסקים לאספקת המוצרים, אם ההזמנה בוצעה לאחר השעה 12:00. יחד עם זאת, צור הדברה- צור מרקט עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה. לחילופין, תוכל לבחור בעת ביצוע ההזמנה באפשרות לאיסוף עצמי בתאום מראש.

 2. אספקת המוצרים יבוצעו באמצעות חברת שליחויות חיצונית אשר צור הדברה- צור מרקט בחרה את שירותיה. צור הדברה- צור מרקט תהא רשאית להחליף חברת שליחויות על פי שיקול דעתה ומבלי צורך בהודעה מוקדמת לקהל הלקוחות.

 3. הזמנה בסכום העולה על 300 ש"ח תהא ללא דמי משלוח, ותסופק לכתובת אחת, אותה ציין הלקוח בעת ביצוע ההזמנה.

 4. להזמנה בסכום הנמוך מ- 300 ש"ח, יתווספו דמי משלוח בסך 29 ש"ח לכתובת אחת, אותה ציין הלקוח בעת ביצוע ההזמנה. יצוין כי דמי משלוח אלו עשויים להשתנות מעת לעת ויעודכנו באתר האינטרנט של החברה.

 5. החברה לא תהא אחראית לעיכובים בקבלת המשלוח שאינם בשליטתה ו/או שמקורם בלקוח, לרבות עיכוב עקב קושי ליצור קשר עם הלקוח או קושי בתיאום הגעה. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות החברה לאספקת המוצר ולא יהווה עילה לתביעה. ידוע לך כי בכל מקרה בו לא יעלה בידי האתר ו/או צור מרקט ליצור עמך קשר במקרה הצורך לשם השלמת ההזמנה ו/או אספקת המוצר, בתוך 7 ימים מיום ביצוע הרכישה, ייחשב הדבר כביטול הרכישה על ידך. במקרה זה לא יהיה על האתר לספק לך את המוצר, ואף לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי האתר או , בגין ביטול העסקה על פי סעיף זה.

 6. לצור הדברה- צור מרקט שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותה להוביל את המוצר לאזור מסוים גם אם הכתובת הינה בתחום אזורי המשלוח וזאת כאשר האזור מוגבל גישה מבחינה ביטחונית, טכנית, כשנשקפת סכנה לשליח, שנדרשת פעולה מיוחדת על מנת לספק את המשלוח לאזור או מכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעת החברה. ללקוח ו/או מי מטעמו לא תהיה טענה ו/או תביעה בעניין. במקרה זה, הלקוח יוכל לבחור כתובת אחרת בה מעוניין לקבל את המשלוח. במידה ולא יהיה מעוניין לקבל המשלוח בכתובת אחרת, תבוטל העסקה.

 7. בעת האספקה, רשאית צור הדברה- צור מרקט לבקש את נוכחותך במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות ו/או חתימתך, כתנאי למסירה.

 8. בתחתית דף המוצר עשויה להופיע הערה הנוגעת להגבלת אפשרויות האספקה של פריט. ההגבלות נובעות בד"כ מרגישות מוצר לחום או קור, שבירות גבוהה או משקל גבוה וכיו"ב. במידה ובחרת במוצר שחלה עליו מגבלת משלוח – תחול המגבלה על כל המשלוח. כלומר אם מוצר מסוים הנכלל בסל הקניות, ניתן לאיסוף עצמי בלבד – כל אותו סל קניות יוגבל לאיסוף עצמי. עומדת בפניך האפשרות לפצל את ההזמנה ולהפריד את המוצר נשוא מגבלת המשלוח להזמנה נפרדת. באופן דומה, קיימת הגבלת כמות פריטים למשלוח יחיד של פריטים כבדים, או חיוב שונה מחיובי המשלוחים הרגילים. במקרה של הובלה חריגה, על פי שיקול דעתה הבלעדי של צור הדברה- צור מרקט או מי מטעמה (כגון הובלה שלא ניתן לבצעה באמצעות מדרגות או מעלית, הובלה שנדרש מכשור מיוחד לביצועה או הובלה לקומות גבוהות), תחול כל עלות ההובלה, במלואה, על הלקוח.

 9. במידה ומוצר לא יישלח לרוכש בתוך 14 ימי עסקים ממועד המשלוח שצוין באתר, תהיה זכאי לבטל את העסקה ולקבל חזרה את מלוא התמורה ששולמה בעד אותו המוצר. עם ביטול העסקה כאמור, וקבלת התמורה בחזרה, לא תהא לך כל טענה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או , בקשר עם העסקה.

 10. החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו בלבד. הרוכש יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.


ביטול רכישה 1. זכותו של הרוכש עפ"י ס' 14ג (ג)(1) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), לבטל בכתב את עסקת הרכישה ("מכר מרחוק") על ידי הודעה בכתב למשרדי צור הדברה - צור מרקט בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג (ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר.

 2. לקוח אשר רכש מוצר לאספקה עד הבית ומבקש לבטל את העסקה, יודיע לחברה על ביטול העסקה לא יאוחר מ- 12 שעות ממועד ביצוע ההזמנה. לקוח אשר לא יודיע במועד הקבוע כאמור, יחויב בדמי משלוח.

 3. בכל מקרה של בקשת רוכש לביטול העסקה לאחר שהמוצר כבר נשלח, על הרוכש להשיב המוצר על חשבונו ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקורית, וככל שהדבר אפשרי או סביר, שלם וללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא אל משרדי החברה.

 4. תוצאות ביטול העסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14 ה' לחוק הגנת הצרכן.

 5. אם מסיבה כלשהי, הרוכש אינו מרוצה מהמוצר שרכש, ניתן להחזיר את המוצר לפי תקנה 2(1) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א - 2010 עד שבועיים מיום הרכישה כל זאת, בצירוף קבלה או חשבונית ובאריזתו המקורית ובלבד שלא נעשה בו שימוש. צור הדברה - צור מרקט מתחייבת לזכות את כרטיס האשראי של הרוכש, ברגע שתקבל אישור מהסניף שאליו הוחזר המוצר, ובלבד והמוצר הוחזר שלם באריזתו המקורית.

 6. כמו כן לא יוחזר מוצר שאריזתו הושחתה, שנשבר או התקלקל כתוצאה משימוש לא נכון. תנאים נוספים: אין החלפה / החזרת מוצר שנחתך או הותאם לפי מידה. אין החלפה / החזרת מוצר מתכלה (נורת חשמל, סוללה, ראש דיו וכו').

 7. מדיניות ביטול הזמנה תהיה כפופה לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "החוק").

 8. ביטול הזמנה ייעשה על ידי הלקוח לא יאוחר מ- 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצר. הלקוח ישיב המוצר לחברה וזאת בתנאי שהמוצר לא נפגם, לא נעשה בו שימוש, והמוצר הינו באריזתו המקורית.

 9. הודעה על ביטול כאמור תימסר לחברה על ידי הלקוח בטלפון/ בדוא"ל או באתר החברה - ותיכנס לתוקפה מרגע אישור קבלת ההודעה על ידי החברה.

 10. לאחר ביטול העסקה והחזרת המוצר בשלמותו לחברה, החברה תשיב ללקוח את הסכום אותו שילם, וזאת בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים - לפי הנמוך מבניהם, ובניכוי דמי המשלוח בסך 29 ₪. החזרת המוצר לחברה תהיה על ידי איסוף החבילה בידי שליח מטעם החברה, אלא אם צוין אחרת ע"י עובדי החברה.

 11. ככל שיתברר לאחר ביצוע ההזמנה כי המוצר אינו זמין במלאי, החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע ללקוח מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים, במידה וקיימת חלופה כזו. אם הלקוח יקבל את הצעת החברה ו/או מי מטעמה ויהיה מעוניין לרכוש את המוצר החלופי – יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש. לעומת זאת, אם הלקוח סירב להצעה החלופית – תימחק ההזמנה/ הפריט הספציפי ולא יבוצע חיוב בכרטיס האשראי בגין מוצר זה, ו/או שיבוצע זיכוי חלקי ו/או מלא בהתאמה, לאמצעי התשלום.

 12. החזרת התמורה תיעשה באותו אופן בו בוצע התשלום. מיד לאחר ביצוע ההחזר כאמור, תישלח ללקוח אסמכתא בעניין לדואר האלקטרוני.

 13. יש לציין כי לא תתבצע החזרת מוצר שבוצע בו שימוש.

 14. מובהר כי ביטול הזמנה כאמור, יתבצע כנגד הצגת חשבונית/ מספר הזמנה שקיבל הלקוח.


מדיניות החזרת מוצרים 1. במידה ולקוח קיבל מוצר פגום או שסופק לו מוצר שגוי, הוא יעדכן את החברה בתוך 14 יום ממועד קבלת המוצר, וזו תספק ללקוח מוצר חדש ותקין ותאסוף ממנו את המוצר השגוי/ הפגום, או לחילופין, החברה תבצע החזר כספי חלקי/ מלא כנגד המוצר אם אינו זמין במלאי, לפי שיקול דעתה בלבד, וזאת כשהטעות מקורה בחברה.

 2. במידה והטעות מקורה בלקוח בעת ביצוע ההזמנה ועל כן הוא קיבל מוצר שגוי, האחריות תהא ללקוח בלבד והוא יישא בעלות דמי המשלוח על מנת לבצע החלפת מוצר. במקרה כזה, לא תהא ללקוח טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.